Beate Kempkens

Dipl.- Ing. Architektur, AKNW

Neubau Einfamilienhaus in Xanten

Neubau eines Einfamilienhauses in Xanten, Entwurf, Perspektive StraßeEntwurf, Perspektive GartenEntwurf, Ansicht Nord-OstEntwurf, Ansicht Süd-OstEntwurf, Ansicht Süd-WestEntwurf, Ansicht Nord-WestEntwurf, ErdgeschossUmsetzung, Ansicht Nord-WestUmsetzung, Ansicht Süd-OstUmsetzung, Ansicht Süd-WestUmsetzung, Ansicht Nord-OstUmsetzung, ErdgeschossUmsetzung, Obergerschoss
Neubau eines Einfamilienhauses in Xanten, Entwurf, Perspektive Straße
Entwurf, Perspektive Garten
Entwurf, Ansicht Nord-Ost
Entwurf, Ansicht Süd-Ost
Entwurf, Ansicht Süd-West
Entwurf, Ansicht Nord-West
Entwurf, Erdgeschoss
Umsetzung, Ansicht Nord-West
Umsetzung, Ansicht Süd-Ost
Umsetzung, Ansicht Süd-West
Umsetzung, Ansicht Nord-Ost
Umsetzung, Erdgeschoss
Umsetzung, Obergerschoss